Malá města • 2016

Městys Jince

IČO 00242381

O zakázky je dostatečná konkurence. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince
Stavební úpravy budov mateřských škol
9
Ø5 v odvětví
B.J.8 PB-VB Jince (startovací byty)
Výstavba bytových domů
10
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti - Základní škola Jince
Tepelná čerpadla
19
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce důležitých místních komunikací v městyse Jince
Výstavba silnic
8
Ø5 v odvětví
Zajištění služeb svozu směsného komunálního odpadu Městyse Jince
Odvoz odpadu
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Invessales, spol. s. r. o.
1 9 784 326
Rios Příbram s.r.o.
1 6 098 889
Brick - Stav Cz a.s.
1 5 555 789
Strabag a.s.
1 2 736 387
Rumpold-p s.r.o.
1 2 717 370
Ostatní dodavatelé 2 4 411 966

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 67%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (1 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (2 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

64%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 14% (1 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 14% (1 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 43% (3 z 7)