Malá města • 2016

Městys Vysoký Chlumec

IČO 00243582

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vysoký Chlumec tlaková kanalizace s ČOV
Kanalizace
7
Ø6 v odvětví
Úprava vodohospodářské stavby a technologické přípravny vody ke zvýšení její kvality a snížení radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobení obce Vysoký Chlumec a části Víska
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Vysoký Chlumec tlaková kanalizace a ČOV
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Vysoký Chlumec tlaková kanalizace a ČOV - 2
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
"Poskytnutí úvěru pro městys Vysoký Chlumec"
Poskytování úvěrů
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pohl cz, a.s.
3 81 128 340
Bross spol. s r.o.
1 7 834 698
Česká spořitelna, a.s.
1 1 320 171

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 50% (1 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

56%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Vysoký Chlumec tlaková kanalizace a ČOV
Dodatečné práce
7 169 840
Vysoký Chlumec tlaková kanalizace a ČOV - 2
Dodatečné práce
3 643 501
"Poskytnutí úvěru pro městys Vysoký Chlumec"
Krajní naléhavost
1 320 172

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (2 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

25%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 80% (4 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 80% (4 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)