Malá města • 2016

Obec Hovorčovice

IČO 00240214

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice.
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
4
Ø4 v odvětví
Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice,1. etapa
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací 2014 – 2.etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Výstavba a opravy pozemních komunikací v obci Hovorčovice
Obnova povrchu vozovky
6
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice.
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kaziko a.s.
2 25 148 661
Pohl cz, a.s.
1 12 225 355
Colas Cz, a.s.
2 10 286 034

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice.
Dodatečné práce
285 677

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

46%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 20% (1 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 20% (1 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)