Malá města • 2016

Obec Želechovice nad Dřevnicí

IČO 75158094

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce tepelného zdroje Základní školy Želechovice nad Dřevnicí
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
SILNICE I / 49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Chodník a kanalizace v ulici Přílucká
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
7
Ø5 v odvětví
Modernizace kuchyně ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
Přestavba kuchyní a restaurací
5
Ø4 v odvětví
Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

2%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smo a.s.
5 28 946 554
Profi Klima a.s.
1 1 638 731
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
1 715 376

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy
Dodatečné práce
922 482
Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce tepelného zdroje Základní školy Želechovice nad Dřevnicí
Dodatečné práce
899 311

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (3 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

57%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 71% (5 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)