Malá města • 2016

Město Zlaté Hory

IČO 00296481

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Energetické úspory objektu Základní školy ve Zlatých Horách
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor - II. Etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rozvoj zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých Horách
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve městě Zlaté Hory
Stavební úpravy budov mateřských škol
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Cone - Stavitelství, a.s.
1 11 704 975
Zepra mining s.r.o.
1 9 871 298
Manax s.r.o.
1 9 383 382
Awt Rekultivace a.s.
1 8 641 734
Staprom Cz, spol. s r.o.
1 8 078 009
Ostatní dodavatelé 4 11 631 694

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

62%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Sdružené služby dodávek zemního plynu pro město Zlaté Hory“
Neuveden
6 697 291

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

17%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (3 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)