Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Zlaté Hory

IČO 00296481

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností - zajištění podpatra Poštovní štoly ve Zlatých Horách
Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve městě Zlaté Hory
Stavební úpravy budov mateřských škol
3
Ø5 v odvětví
Obnova mostů a lávek v Ondřejovicích
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2017 v objemu 15 000 m3 ve Zlatých Horách
Služby v oblasti těžby dřeva
1
Ø9 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ZEPRA mining, s.r.o.
1 10 621 444
AWT Rekultivace a.s.
1 8 641 735
STAPROM CZ, spol. s r.o.
1 8 078 009
KORYŤÁK s.r.o
2 7 826 195
STRABAG a.s.
1 6 915 211

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 84 673 944
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 106 859 999
Nákupy celkem 191 533 943

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 12% (1 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)