Malá města • 2016

Město Kravaře

IČO 00300292

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kravaře - oprava průtahu silnice I/56
Práce na opravě silnic
5
Ø5 v odvětví
Inženýrské objekty v lokalitě U hranic
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
5
Ø5 v odvětví
Sportovní areál včetně technického zázemí
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
neuveden
Ø5 v odvětví
Sportovní areál včetně technického zázemí
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
5
Ø5 v odvětví
HW a SW pro rozšíření TC ORP Kravaře
Hlavní počítače
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Morava s.r.o.
1 23 349 006
Strabag a.s.
1 9 919 813
Autocont Cz a.s.
4 8 484 131
Fichna - Hudeczek a.s.
1 7 863 367
Ostravské Stavby a.s.
1 7 859 585
Ostatní dodavatelé 9 8 766 640

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 6% (1 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 41% (7 z 17)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 17)