Malá města • 2016

Město Mnichovice

IČO 00240478

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Intenzifikace ČOV Mnichovice
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
8
Ø5 v odvětví
"A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích
Opláštění budov
16
Ø6 v odvětví
Vodovod Myšlín
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
34
Ø5 v odvětví
Uklizené a čisté ulice v Mnichovicích
Zametací vozy s vysavačem
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
4 58 367 954
Dereza, společnost s ručením omezeným
3 29 436 524
1. Pražská stavební, s.r.o.
2 9 892 717
Vpk Suchý s.r.o.
1 8 600 000
Hanes s.r.o.
1 3 655 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Intenzifikace ČOV Mnichovice – dodatečné stavební práce 2
Dodatečné práce
2 329 091
Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice - dodatečné stavební práce
Neuveden
1 727 153
Intenzifikace ČOV Mnichovice – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
1 694 667
Intenzifikace ČOV Mnichovice – dodatečné stavební práce 3
Dodatečné práce
1 116 284
Dodatečné stavební práce - Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích
Dodatečné práce
515 091

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (1 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (4 z 11)