Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Mnichovice

IČO 00240478

O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa - šatny žáků, tělocvična - 2. část veřejné zakázky
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr Mnichovice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Město Mnichovice - Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa - družina, šatny žáků, tělocvična
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr Mnichovice, část 1: Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky - opakování
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
2 29 657 007
DEREZA, společnost s ručením omezeným
3 7 066 736
AVE Kolín s.r.o.
1 5 760 670
Metrostav a.s.
2 3 445 375
MEVA-TEC s.r.o.
1 1 568 898

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 100% (3 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 152 060 158
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -91 601 155
Nákupy celkem 60 459 004

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

62%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Intenzifikace ČOV Mnichovice – dodatečné stavební práce 2
Vícepráce
2 329 091
Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice - dodatečné stavební práce
Mimo směrnici
1 727 153
Intenzifikace ČOV Mnichovice – dodatečné stavební práce 3
Vícepráce
1 116 284
Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice - dodatečné stavební práce
Krajní naléhavost , Vícepráce , Mimo směrnici
218 195

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 22% (2 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 11% (1 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)