Malá města • 2016

Město Zákupy

IČO 00261114

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti objektu KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ ZÁKUPY
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti v ulicích města Zákupy
Zametací vozy s vysavačem
3
Ø3 v odvětví
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Emh stavební Cz s.r.o.
2 19 173 125
Marius Pedersen a.s.
1 9 353 179
Syban, s.r.o.
2 7 387 164
Hanes s.r.o.
1 2 073 800

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

29%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (3 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)