Malá města • 2016

Městys Měřín

IČO 00294799

O zakázky je dostatečná konkurence. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kulturní dům Měřín
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
10
Ø4 v odvětví
Měřín, lokalita Balinka- II. etapa , inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
12
Ø5 v odvětví
Zateplení obecního úřadu Měřín
Stavební úpravy domů
2
Ø4 v odvětví
Mobilní technikou k čistému prostředí
Zametací vozy s vysavačem
3
Ø3 v odvětví
Výběr poskytovatele úvěru na rekonstrukci Kulturního domu Měřín
Poskytování úvěrů
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
1 24 019 132
Content, s.r.o.
1 9 879 830
Gremis, s.r.o.
1 2 940 372
Sts Prachatice, a.s.
1 1 625 000
Československá obchodní banka, a. s.
1 748 441
Ostatní dodavatelé 1 396 382

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)