Malá města • 2016

Svazek obcí pro komunální služby

IČO 47438541

Konkurence je nedostatečná. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

21%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kompostárna pro Svazek obcí „Skládka TKO“ - stavební práce
Výstavba zařízení na zpracování odpadu
3
Ø5 v odvětví
OC Petrůvky - dotřiďování komunálního odpadu - stavba
Výstavba zařízení na zpracování odpadu
4
Ø5 v odvětví
Kompostárna pro Svazek obcí „Skládka TKO“ - dodávky
Traktory
2
Ø3 v odvětví
OC Petrůvky - dotřiďování komunálního odpadu - dodávky,technika
Drtiče odpadků
2
Ø3 v odvětví
Dodávka speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu
Vozidla pro sběr odpadků
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Outulný Vhs spol. s r.o.
4 25 431 077
Malcom Cz s.r.o.
1 10 387 000
Agro Trnava s.r.o.
1 4 994 000
A-tec servis s.r.o.
1 4 745 000
Martin Urban
1 1 596 080

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
OC Petrůvky – dotříďování komunálního odpadu - dodatečné práce
Dodatečné práce
2 243 819
Kompostárna pro Svazek obcí “Skládka TKO“ - stavební práce - dodatečné práce
Dodatečné práce
802 929

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 25% (2 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 38% (3 z 8)