Městské části • 2016

Městská část Praha-petrovice

IČO 00231363

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

8.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snižování spotřeby energie v ZŠ Dopplerova
Stavební montážní práce
8
Ø4 v odvětví
Novostavba pavilonu ZŠ Praha-Petrovice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328, 109 00 Praha 10-Petrovice
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně v MČ Praha-Petrovice
Služby vysazování a údržby zelených ploch
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Karnet a.s.
1 17 398 885
Pradast, spol. s r.o.
1 12 190 652
Dereza, společnost s ručením omezeným
1 7 102 472
Great Garden Cz, Se
1 5 282 293

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 81%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 4)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 4)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 4)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 4)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 4)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 4)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 4)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (1 z 4)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 4)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 4)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 4)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 4)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 4)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 4)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 4)