Malá města • 2016

Obec Průhonice

IČO 00241563

O zakázky je dostatečná konkurence. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II.etapa
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví
„Sběr, přeprava a odstraňování odpadu v obci Průhonice“
Služby související s likvidací odpadů a odpady
4
Ø3 v odvětví
Modernizace ZŠ Průhonice
Stavební úpravy školních budov
12
Ø5 v odvětví
Dodávka cisternové automobilové stříkačky, Průhonice
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozimos, a.s.
1 36 988 393
M - Silnice a.s.
1 12 428 409
Fcc Česká republika, s.r.o.
1 9 573 593
B & J Holding,a.s.
1 9 412 771
Tht Polička, s.r.o.
1 3 500 000
Ostatní dodavatelé 5 6 563 737

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 10% (1 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

72%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (1 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (3 z 10)