Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Obec Průhonice

IČO 00241563

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

41%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice, ulice Školní č.p. 191
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II.etapa
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
Dostavba a navýšení kapacity MŠ Průhonice
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II. etapa - vestavěný nábytek
Školní nábytek
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
1 38 900 383
POZIMOS, a.s.
2 37 884 386
CALIPSUM s.r.o.
1 24 500 000
JP-KONTAKT, s.r.o.
1 3 219 214

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 133 189 686
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -46 693 773
Nákupy celkem 86 495 913

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II.etapa
Krajní naléhavost , Vícepráce
895 993

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

79%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,17 (Průměrný počet chyb na zakázku)