Malá města • 2016

Město Zdice

IČO 00234061

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zdice - výstavba MŠ
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdic
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ UL. KOMENSKÉHO ZDICE
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Zajištění ukládání a likvidace odpadu
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ V ŽIŽKOVĚ ULICI, ZDICE
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kaziko a.s.
3 20 513 085
Spektra, spol. s r.o.
1 11 341 704
Zdibe, spol. s r.o.
1 6 000 000
Technické služby Beroun,s.r.o.
1 4 754 260
Hanes s.r.o.
1 3 549 000
Ostatní dodavatelé 4 9 310 755

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Financování pořízení hasičského vozu
Neuveden
1 774 830

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

32%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (1 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 67% (8 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (2 z 12)