Malá města • 2016

Obec Rohatec

IČO 00488526

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní areál Rohatec
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
„Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
8
Ø4 v odvětví
„REVITALIZACE OBJEKTU č.pop. 236, ul. Školní, Rohatec“
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec
Kolové nakladače
4
Ø3 v odvětví
KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
4p Invest, s.r.o.
3 14 994 778
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
3 11 847 277
Ab plus Cz s.r.o.
1 4 302 792
Robert Lábadi
1 3 713 400
Stavební Firma Plus s.r.o.
1 3 177 349

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 100% (2 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC - dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 smlouvy
Dodatečné práce
491 065

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

44%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (2 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

66%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (1 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 33% (3 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)