Malá města • 2016

Obec Zaječí

IČO 00283746

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ČOV a kanalizace Zaječí
Stavební práce na výstavbě kanalizace
14
Ø5 v odvětví
ČOV a kanalizace Zaječí - JŘBU č.1
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
"ZAJEČÍ - ZŘÍZENÍ MOKŘADU, OBNOVA VODNÍ PLOCHY V KRAJINĚ"
Výstavba vodních děl
4
Ø5 v odvětví
ČOV a kanalizace Zaječí - JŘBU č.2
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „ČOV a kanalizace Zaječí"
Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

1%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
3 126 736 119
Agromeli spol. s r.o.
1 4 278 153
Geotest, a.s.
1 1 609 500

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 50% (1 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

42%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
ČOV a kanalizace Zaječí - JŘBU č.1
Dodatečné práce
21 645 221
ČOV a kanalizace Zaječí - JŘBU č.2
Dodatečné práce
4 105 898

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (2 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)