Malá města • 2016

Obec Spytihněv

IČO 00284491

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V OBCI SPYTIHNĚV
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Dlouhodobý investiční úvěr - obec Spytihněv
Poskytování úvěrů
3
Ø2 v odvětví
Vybavení sběrného dvora Spytihněv
Sledovací systémy pro uzavřené okruhy
2
Ø2 v odvětví
Snížení prašnosti v obci Spytihněv
Zametací vozy s vysavačem
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozimos, a.s.
1 18 084 195
Strabag a.s.
2 11 128 504
Komerční banka, a.s.
1 2 849 000
Elkoplast Cz, s.r.o.
1 2 449 000
Unikont Group s.r.o.
1 1 577 000
Ostatní dodavatelé 2 2 562 377

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. etapa - vícepráce
Dodatečné práce
1 400 389

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (1 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (1 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 8)