Malá města • 2016

Obec Vestec

IČO 00507644

Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vestec u Prahy – ČOV rozšíření technologické linky
Čistírny odpadních vod
9
Ø5 v odvětví
ZTV Vestec - část B,C inženýrské sítě a komunikace Vestec
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v lokalitě V Úhoru a V Březí
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
10
Ø5 v odvětví
Vybudování chodníku podél areálu SAFINA
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
1
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti z plošných zdrojů
Zametací vozy s vysavačem
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
1 48 878 539
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka Ekis, spol. s r.o.
1 18 524 800
J.l.t. - stavební společnost, spol. s r.o.
1 9 883 120
Univerzální stavební, a.s.
1 4 234 578
A-tec servis s.r.o.
1 3 728 000
Ostatní dodavatelé 1 2 584 526

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)