Malá města • 2016

Město Kostelec nad Labem

IČO 00236951

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kostelec nad Labem - Úprava koryta Mlýnského náhonu
Výstavba vodních děl
4
Ø5 v odvětví
Svoz komunálního, separovaného a bioodpadu, včetně mobilního svozu nebezpečného odpadu ve městě Kostelec nad Labem
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v Kostelci nad Labem
Stavební úpravy pro komunikace
11
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu budovy základní školy v Kostelci nad Labem
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Cukrovar, Kostelec nad Labem
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hydro & Kov s.r.o.
1 28 888 888
Stavební Firma Neumann s.r.o.
2 18 148 292
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 16 922 450
S.v.a. spol. s r.o.
1 7 780 570
Hanes s.r.o.
1 3 275 000
Ostatní dodavatelé 2 4 463 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

31%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 12% (1 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)