Malá města • 2016

Město Sezimovo Ústí

IČO 00252859

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovně – rekreační areál Kozský potok v Sezimově Ústí
Výstavba rekreačních center
2
Ø4 v odvětví
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE 9. KVĚTNA v SEZIMOVO ÚSTÍ
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Zlepšešní tepelně technických vlastností MŠ Lipová 649, Sezimovo Ústí
Stavební úpravy budov mateřských škol
7
Ø5 v odvětví
Zateplení Mateřské školky, Kaplického 1037, Sezimovo Ústí
Stavební úpravy budov mateřských škol
18
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídelní zeleně v městě Sezimovo Ústí
Zahradnické služby
7
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vhs - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
1 13 954 966
Daich spol. s r. o.
1 12 585 480
Dřevotvar - Řemesla a Stavby, s.r.o.
1 3 712 978
Hora s.r.o.
1 2 766 091
Wotan Forest, a.s.
1 978 790

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (2 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)