Malá města • 2016

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

IČO 70151156

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Hlinsko - skládka Srní, rozšíření III.etapa
Výstavba skládek odpadů
9
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr Hlinsko - stavební část
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Kompostárna Hlinsko - technické vybavení
Motorová vozidla
3
Ø3 v odvětví
Kompostárna Hlinsko - stavební část
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014
Zemní plyn
neuveden
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Meva-tec s.r.o.
2 10 424 840
Aquasys spol. s r.o.
1 9 694 400
Instav Hlinsko a.s.
1 7 869 069
Abk - Pardubice, a.s.
1 5 015 767
Pragoplyn, a.s.
1 4 535 473
Ostatní dodavatelé 1 2 070 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

60%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014
Neuveden
4 535 473

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (1 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 14% (1 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (2 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 14% (1 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)