Malá města • 2016

Město Bezdružice

IČO 00259705

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

16.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

96%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 2. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta - 1. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
16
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 v odvětví
Názorně, a proto zábavně
Vybavení pro výuku
4
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
3 18 071 682
Dybs Plzeň, s.r.o.
1 9 166 127
Eurovia Cs, a.s.
1 7 738 195
Kxn Cz, s.r.o.
1 2 088 550
Prolemax s.r.o.
1 889 985
Ostatní dodavatelé 2 1 435 275

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
50 238

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 11% (1 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)