Malá města • 2016

Město Jesenice

IČO 00243825

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jesenice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací - ulice Křižíkova, Školní a 5.května
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
4
Ø4 v odvětví
Kulturní a společenské centrum Jesenice
Opravy a modernizace budov
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kaziko a.s.
2 42 247 727
Froněk, spol. s r.o.
3 34 493 841
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 11 954 825
Drops Group a.s.
2 9 179 709
Erding, a.s.
1 8 494 575
Ostatní dodavatelé 1 1 938 715

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (1 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

68%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 10% (1 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 50% (5 z 10)