Malá města • 2016

Město Hustopeče

IČO 00283193

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Víceúčelové hřiště města Hustopeče
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
8
Ø4 v odvětví
V 000408 - "Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora"
Vysazování stromů
4
Ø4 v odvětví
V 000407 – „Obnova krajinných struktur Křížový vrch - nové vyhlášení“
Služby související s odstraňováním plevele
4
Ø7 v odvětví
„Prvky ÚSES – Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec a Obnova parkové zeleně v Hustopečích“
Služby vysazování a údržby zelených ploch
4
Ø5 v odvětví
Zavedení sběru biologicky rozložitelných odpadů na území města Hustopeče – dodávka
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
H a S t, spol. s r.o.
1 12 518 988
Zahradnické úpravy s.r.o.
3 10 461 712
H - Rekultivace, a.s.
1 4 145 032
Gordic spol. s r.o.
1 3 165 000
C System Cz a.s.
1 2 702 513
Ostatní dodavatelé 5 4 921 074

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 60% (3 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

67%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 42% (5 z 12)