Malá města • 2016

Město Hostomice

IČO 00233269

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace a vodovod Hostomice-Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš
Stavební práce na výstavbě kanalizace
9
Ø5 v odvětví
Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce lesní dopravní sítě města Hostomice
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Kanalizace a vodovod Hostomice – Bezdědice –Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš - vícepráce
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví
Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa - vícepráce 2
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.
2 82 745 115
Strabag a.s.
3 28 210 458
Petr Kožený s.r.o.
2 6 282 524
Kpcm s.r.o.
1 316 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 62% (5 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 62% (5 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

68%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (2 z 8)