Malá města • 2016

Město Řevnice

IČO 00241636

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přístavba základní školy Řevnice
Práce na fasádách
12
Ø4 v odvětví
Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví
Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø6 v odvětví
Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II.
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
5
Ø6 v odvětví
Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích
Rekonstrukce budov
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zlínské stavby, a.s.
1 31 231 000
Swietelsky stavební s.r.o.
1 10 699 994
Invessales, spol. s. r. o.
3 7 395 525
Froněk, spol. s r.o.
1 6 929 558
Strabag a.s.
1 6 295 083
Ostatní dodavatelé 7 18 970 807

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 75%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (4 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (5 z 14)