Malá města • 2016

Obec Dolní Lutyně

IČO 00297461

Konkurence je nedostatečná. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování obce Dolní Lutyně - část Věřňovice, zhotovitel
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
„CHODNÍK PODÉL KOMUNIKACE RYCHVALDSKÁ NA ZBYTKÁCH“
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně - Dodávka
Odstraňování odpadu recyklací
6
Ø3 v odvětví
Strojové vybavení na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Dolní Lutyně
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ LUTYNĚ - ZBYTKY
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kr Ostrava a.s.
1 49 312 235
Awt Rekultivace a.s.
1 6 481 843
Elkoplast Cz, s.r.o.
1 3 021 000
Profi Morava s.r.o.
1 2 662 890
Therm, spol. s r. o.
1 2 650 486
Ostatní dodavatelé 5 10 746 349

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (6 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 30% (3 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)