Malá města • 2016

Město Bystřice

IČO 00231525

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nástavba na jídelnu ZŠ v Bystřici
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, I.etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
6
Ø5 v odvětví
Bystřice - rekonstrukce úpravny vody
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
5
Ø4 v odvětví
"Zajištění energetických úspor objektu Základní školy Bystřice - Stará budova"
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova
Vysokozdvižné vozíky
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stamo Cz s.r.o.
1 22 553 571
Swietelsky stavební s.r.o.
1 5 404 104
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
1 5 232 014
Mamut - Therm s.r.o.
1 4 212 462
Elmoz Czech, s.r.o.
1 2 419 200

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 75%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

68%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 40% (2 z 5)