Malá města • 2016

Město Lázně Bělohrad

IČO 00271730

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce č. 2
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Sportoviště Lázně Bělohrad
Výstavba středisek pro volný čas
4
Ø3 v odvětví
Dopravní a technická infrastruktura v areálu u Bažantnice v Lázních Bělohrad
Výstavba parkovišť
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

9%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Evt Stavby s.r.o.
3 133 262 135
Valc, s.r.o.
2 19 759 474
Pff - stavební společnost s.r.o.
1 4 195 393
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
1 1 604 629
Daniš Davaztechnik s.r.o.
1 1 439 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

4%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce č. 2
Dodatečné práce
45 067 677
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
44 214 062

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 38% (3 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)