Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Lázně Bělohrad

IČO 00271730

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportoviště Lázně Bělohrad
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
4
Ø4 v odvětví
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Sportoviště Lázně Bělohrad - 2. etapa
Stavební úpravy sportovních zařízení
2
Ø3 v odvětví
Dopravní a technická infrastruktura v areálu u Bažantnice v Lázních Bělohrad
Výstavba parkovišť
6
Ø6 v odvětví
Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad
Demolice a zemní práce
7
Ø8 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EVT Stavby s.r.o.
2 89 281 739
VALC, s.r.o.
2 19 759 474
Severočeské komunální služby s.r.o.
1 13 439 896
NISAINVEST, spol. s r.o.
1 11 789 501
PB SCOM s.r.o.
1 1 583 643

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 187 073 672
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -99 551 297
Nákupy celkem 87 522 375

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

1%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce č. 2
Vícepráce
45 067 677
Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev - dodatečné stavební práce
Vícepráce
44 214 062

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 14% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)