Malá města • 2016

Obec Psáry

IČO 00241580

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry
Provoz vodovodů
2
Ø3 v odvětví
Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II
Služby vysazování a údržby zelených ploch
9
Ø5 v odvětví
Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry
Zametací vozy s vysavačem
2
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
1 28 213 000
Zepris s.r.o.
1 19 380 000
H - Rekultivace, a.s.
1 2 751 485
Sap spol. s r.o.
1 2 590 000
Silnice Chmelíř s.r.o.
1 2 085 892
Ostatní dodavatelé 4 1 931 453

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 100% (1 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 56% (5 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 22% (2 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 11% (1 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (1 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 44% (4 z 9)