Malá města • 2016

Město Votice

IČO 00232963

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Konkurence je nedostatečná.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběr provozovatele VH infrastruktury – Votice
Provoz čistírny splašků
3
Ø5 v odvětví
Votický klášter ožívá!
Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
7
Ø4 v odvětví
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - ULICE PRAŽSKÁ VE VOTICÍCH
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
"Multifunkční centrum Votice"
Opravy a modernizace budov
9
Ø5 v odvětví
"KOMPOSTÁRNA VOTICE - STAVBA"
Výstavba kompostovacích zařízení
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Compag Votice s.r.o.
1 123 927 000
Hora s.r.o.
1 26 483 335
B E S s.r.o.
2 19 027 734
Památky Tábor, s.r.o.
1 7 461 061
I.kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
1 4 740 134
Ostatní dodavatelé 1 2 800 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce komunikace - ulice Pražská ve Voticích - vodovod
Neuveden
2 210 239

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

69%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (2 z 7)