Malá města • 2016

Městys Luka nad Jihlavou

IČO 00286192

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pohodář – pohodový stacionář
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Zajištění energetických úspor DPS Luka nad Jihlavou
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø5 v odvětví
Zateplení MŠ Luka nad Jihlavou
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zateplení objektu čp. 38
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Pohodář - pohodový stacionář, dodatečné stavební práce (vícepráce)
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Buildingcentrum - Hsv, s.r.o.
2 29 708 157
Mg-real, s.r.o.
4 12 005 397
Tomireko, s.r.o.
1 4 574 745
Kobit, spol. s r.o.
1 3 355 000
Alka Holding spol. s r.o.
1 2 805 662
Ostatní dodavatelé 1 873 405

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Pohodář - pohodový stacionář, dodatečné stavební práce (vícepráce)
Dodatečné práce
3 550 000
Zajištění energetických úspor DPS Luka nad Jihlavou - vícepráce I.
Dodatečné práce
212 807
Zajištění energetických úspor DPS Luka nad Jihlavou - vícepráce II.
Dodatečné práce
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (3 z 10)