Malá města • 2016

Obec Líbeznice

IČO 00240427

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznicích
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti obecních budov - Líbeznice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Odstranění překážek dopravní obslužnosti obce Líbeznice“
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Prominecon Cz a.s.
1 35 798 565
Jma Group s.r.o.
1 29 157 904
Stabyt, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí
2 14 381 290
Kobla, spol. s r. o.
1 13 764 349
Strabag a.s.
2 8 529 980
Ostatní dodavatelé 2 4 958 426

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Vícepráce - Odstranění překážek dopravní obslužnosti obce Líbeznice
Dodatečné práce
550 583

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (3 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 11% (1 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 11% (1 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 9)