Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Obec Líbeznice

IČO 00240427

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

24.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
JMA GROUP s. r. o.
1 29 157 904
POHL cz, a.s.
1 28 726 352
IPODEC - čisté město a. s.
1 2 000 746
Grulich architekti s.r.o.
1 347 107
EHL &KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
1 95 041

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 135 759 014
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -74 193 334
Nákupy celkem 61 565 680

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

20%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)