Malá města • 2016

Obec Zaječov

IČO 00234044

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dobudování kanalizace v obci Zaječov
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
„Svážíme bioodpad z obce Zaječov“
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
3
Ø3 v odvětví
Zaječov kanalizace etapa IIb. a III. - kanalizační přípojky - vícepráce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
neuveden
Ø5 v odvětví
Dobudování kanalizace v obci Zaječov - změnový list č. 5
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření obce Zaječov
Systémy pro veřejný rozhlas
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

7%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gasco spol. s r.o.
5 31 379 186
Ramos - Koo, s.r.o.
1 3 510 000
Elspet s.r.o.
1 1 811 490
Zeleň v Pohodě s.r.o.
1 46 500

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 100% (1 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

50%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zaječov kanalizace etapa IIb. a III. - kanalizační přípojky - vícepráce
Dodatečné práce
2 506 582
Dobudování kanalizace v obci Zaječov - změnový list č. 5
Dodatečné práce
1 885 904
Dobudování kanalizace v obci Zaječov - změnový list č. 2
Dodatečné práce
1 319 083
Dobudování kanalizace v obci Zaječov - změnový list č. 3,4
Dodatečné práce
99 618

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 50% (4 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 62% (5 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 8)