Malá města • 2016

Město Hostivice

IČO 00241237

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce sokolovny Hostivice.
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
19
Ø4 v odvětví
Revitalizace Litovického potoka v k.ú.Hostivice II.
Výstavba vodních děl
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce povrchu komunikace ulice Jiráskova a Železničářů v Hostivici
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví
Pořízení kompostérů pro město Hostivice Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Hostivice
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
1
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce sokolovny Hostivice - vícepráce
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Psk - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
2 16 206 081
Zvánovec a.s.
1 9 064 908
Strabag a.s.
2 5 408 648
První Chráněná Dílna s.r.o.
1 2 799 000
Elkoplast Cz, s.r.o.
2 1 155 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce sokolovny Hostivice - vícepráce
Neuveden
1 697 931
Rekonstrukce povrchu komunikace ulice Jiráskova a Železničářů v Hostivici - vícepráce
Dodatečné práce
71 979

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 50% (4 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

65%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 25% (2 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 38% (3 z 8)