Malá města • 2016

Město Brušperk

IČO 00296538

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Plavecký bazén Brušperk II
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
7
Ø4 v odvětví
Snížení emisí základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
DODATEK Č. 1 - Snížení emisí základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikající na území města Brušperku
Odvoz odpadu
5
Ø4 v odvětví
Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikající na území města Brušperku
Služby související s likvidací odpadů a odpady
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pss Přerovská stavební a.s.
1 43 239 983
Aqua - Gas, s.r.o.
2 17 714 294
Marius Pedersen a.s.
2 7 825 581

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
DODATEK Č. 1 - Snížení emisí základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku
Neuveden
8 836 156

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (2 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

56%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 40% (2 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 40% (2 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)