Malá města • 2016

Obec Velký Osek

IČO 00235873

Konkurence je nedostatečná. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

14%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
2. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek
Kanalizace
3
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Dukelských Hrdinů v obci Velký Osek
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
1 56 999 999
Starkon a.s.
5 28 748 491
Strabag a.s.
2 10 237 460
A-tec servis s.r.o.
1 4 045 000
Halko stavební společnost, s.r.o.
1 2 469 051

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 50% (1 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K VZ „Rekonstrukce ulice Dukelských Hrdinů v obci Velký Osek“
Dodatečné práce
864 942
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek
Dodatečné práce
170 132

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

61%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (1 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 40% (4 z 10)