Malá města • 2016

Město Hluk

IČO 00290939

O zakázky je dostatečná konkurence. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Energeticky úsporná opatření sportovní hala Hluk
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
Přístavba a nástavba kina
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce centrální části města Hluk
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø6 v odvětví
Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Výběr dodavatele tepla pro město Hluk a jeho příspěvkové organizace
Energetické a související služby
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
1 24 451 350
Zess, a.s.
1 12 445 331
Tufír, spol. s r.o.
4 11 806 260
Vodohospodářské stavby Javorník-cz s.r.o.
1 9 149 653
Ing. Jan Svatoň
1 1 340 483

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce
Dodatečné práce
1 220 788
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce - přeložky
Dodatečné práce
665 940
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce - sanace
Dodatečné práce
519 582

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 12% (1 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (1 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 50% (4 z 8)