Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hluk

IČO 00290939

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přístavba a nástavba kina
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce centrální části města Hluk
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø7 v odvětví
Bezbariérové chodníky Hluk I. a II. etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM – I. A II. ETAPA
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
2 20 941 512
Konsorcium ZESS – EKO-UH
1 12 445 331
TUFÍR, spol. s r.o.
4 11 806 260
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
1 6 560 737
Rovina, a.s.
1 5 468 651
Ostatní dodavatelé 4 10 314 331

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 91 988 172
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -16 374 797
Nákupy celkem 75 613 375

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce
Vícepráce , Mimo směrnici
1 220 788
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce - přeložky
Vícepráce , Mimo směrnici
665 940
Rekonstrukce centrální části města Hluk – vícepráce - sanace
Vícepráce , Mimo směrnici
519 582

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (3 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

8%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 31% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,92 (Průměrný počet chyb na zakázku)