Malá města • 2016

Město Lázně Kynžvart

IČO 00254029

Dobrý zadavatel. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Dodavatelé nevykazují zkoumané rizikové příznaky.

24.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Ulice Luční (I. a II. etapa)
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Ulice K Rybníku - obytná zóna
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Snížení imisní zátěže v Lázních Kynžvart
Motorová vozidla
6
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Colas Cz, a.s.
1 10 499 815
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 6 097 383
Silnice Horšovský Týn a. s.
1 3 180 000
Tomáš Mikeš
2 3 148 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (4 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)