Malá města • 2016

Obec Velká Hleďsebe

IČO 00572756

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce komunikace a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Obnova ulice Pohraniční stráže s cyklotrasou
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví
Obnova ulice Luční
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví
Pořízení stroje na úklid Velká Hleďsebe
Motorová vozidla
2
Ø3 v odvětví
Pořízení stroje na úklid Velká Hleďsebe
Motorová vozidla
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 11 770 092
Silnice Horšovský Týn a. s.
1 3 456 379
Pekass a.s.
2 2 761 800

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (2 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)