Malá města • 2016

Obec Vejprnice

IČO 00258474

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU ZŠ VE VEJPRNICÍCH
Stavební úpravy školních budov
10
Ø5 v odvětví
Vejprnice - napojení MK na komunikace II. a III. třídy
Stavební úpravy pro komunikace
11
Ø5 v odvětví
NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VEJPRNICÍCH - dodatek č. 1
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví
ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ VEJPRNICE
Tepelné izolace
10
Ø6 v odvětví
„Provozování sběrného dvora ve Vejprnicích“
Služby související s likvidací odpadů a odpady
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
2 32 823 560
Bp Stavby Cz s.r.o.
1 9 553 339
Plzeňské Stavitelství Psv Plus s.r.o.
3 7 338 667
Eko-separ, s. r. o.
1 3 047 988
Tomáš Mikeš
1 2 898 000
Ostatní dodavatelé 4 5 421 397

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

62%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VEJPRNICÍCH - dodatek č. 1
Neuveden
6 860 561

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

8%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (3 z 12)