Malá města • 2016

Město Bakov nad Jizerou

IČO 00237418

Konkurence je nedostatečná. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice
Výstavba historických památek a památníků
2
Ø3 v odvětví
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro Bakov nad Jizerou
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Compag Mladá Boleslav s.r.o.
2 17 994 834
Emh stavební Cz s.r.o.
3 13 879 321
Strabag a.s.
1 11 998 986
H-intes s.r.o.
1 6 729 750
Telmo a.s.
1 2 797 838
Ostatní dodavatelé 2 1 335 745

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozvoj dopravní infrastruktury pro CR Zvířetice – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
340 546

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (1 z 10)