Malá města • 2016

Město Brtnice

IČO 00285668

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
BRTNICE - NIVA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 27 RD
Výstavba vedlejších komunikací
6
Ø6 v odvětví
BRTNICE - NIVA místní komunikace a inženýrské sítě stavba 1 km 0,360 00-0,740 60
Výstavba vedlejších komunikací
9
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce DPS Na Podmoklí Brtnice – energetické úspory
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Brtnice
Vozidla na odpadky
3
Ø3 v odvětví
Moderní digitální výukové centrum v ZŠ Brtnice
Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Colas Cz, a.s.
2 28 171 947
Vlastimil Zelený
1 3 905 103
Unikont Group s.r.o.
1 2 939 500
Kdz, spol. s r. o.
1 2 411 613
Enwox Energy s.r.o.
1 2 002 185
Ostatní dodavatelé 1 1 938 400

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 14% (1 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (2 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)