Malá města • 2016

Obec Orlické Záhoří

IČO 00275204

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Dodavatelé nevykazují zkoumané rizikové příznaky.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Ochrana vod na území Sudet - stavební práce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
13
Ø5 v odvětví
Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Shengenského prostoru - dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Orlické Záhoří
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Zkvalitnění systému separace odpadů v obci Orlické Záhoří
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
1
Ø3 v odvětví
Čistou řekou z Orlických hor do Labe - stavební práce
Výstavba čistíren odpadních vod
3
Ø4 v odvětví
Ochrana vod na území sudet - stavební práce - vícepráce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
G-mont Cr s.r.o.
2 9 782 594
Tht Polička, s.r.o.
1 4 950 600
Fornal trading s.r.o.
1 3 694 574
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2 2 300 831

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Ochrana vod na území sudet - stavební práce - vícepráce
Dodatečné práce
1 626 575
Čistou řekou z Orlických hor do Labe - stavební práce - vícepráce
Dodatečné práce
355 157

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (3 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)