Malá města • 2016

Město Jáchymov

IČO 00254622

Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Opěrná zeď Mincovní ul., lokalita 28, 2. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Opěrná zeď Mincovní ul., lokalita 28, 1. Etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace historického jádra města Jáchymov etapa I.C
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Prevence sesuvu svahů v Jáchymově - Malá Žižkova - lokalita 13
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Az Sanace a.s.
4 12 970 317
Algon, a.s.
1 9 965 347
Colas Cz, a.s.
1 9 227 234
Eurovia Cs, a.s.
1 7 679 189
Swietelsky stavební s.r.o.
1 4 551 107
Ostatní dodavatelé 2 4 350 487

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (1 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)